Voor wie?

De luisterkindafstemming is voor iedereen! 

Het is mooi om met iedereen in contact te kunnen komen, om iedereen zichzelf of een ander beter te leren kennen en/of begrijpen.
Van 0 tot 100 jaar; kinderen, volwassenen, mensen met een beperking, ongeboren kinderen, mensen die in coma liggen of mensen die inmiddels zijn overleden.
In het onbewuste kan iedereen praten en ik zal de uitkomst van het gesprek op papier zetten.

Voor het maken van een afstemming op een kind, jonger dan 10 jaar, heb ik toestemming nodig van één van de ouders/verzorgers.
En boven de 10 jaar moeten de kinderen zelf toestemming geven. 

Ik ben geen arts of psycholoog. Ik verhelp geen aandoeningen of ziektes. 
Ga bij twijfel over je gezondheid altijd eerst naar de huisarts. 

 

Share our website